Yvonne
Over / Achtergrond /
Achtergrond
Yvonne promoveerde in 1992 aan de UvA op een onderzoek naar succes- en faalfactoren bij (de)centralisatieprocessen in grote organisaties. Daarna werkte zij bij een aantal adviesbureaus, waaronder Twynstra Gudde en Deloitte & Touche. Daarna was zij onder meer rector van Sioo (interuniversitair centrum voor ontwikkeling op het terrein van organisatie- en veranderkunde).

De laatste jaren heeft zij zich in het bijzonder bezig gehouden met de thema's executive coaching en executive teamcoaching. In 2018 mocht zij de quality award van de NOBCO - de beroepsvereniging van coaches - in ontvangst nemen. Klik hier voor een video over coaching als basiscompetentie van organisatie-adviseurs

Yvonne Burger heeft zich tijdens haar loopbaan ook in andere inhoudelijke onderwerpen verdiept zoals leiderschap, verandermanagement, (de)centralisatie, integraal management, interim management en management van professionals. Over al deze onderwerpen zijn boeken, artikelen en interviews verschenen. Zie hiervoor de rubriek publicaties.

Yvonne heeft (internationale) ervaring in verschillende branches zowel binnen het bedrijfsleven als binnen de overheid - en is zowel lid van de Orde voor Organisatiekundigen en Adviseurs als van de Academy of Management.

Namens de OOA is ze afgevaardigd als Academic Fellow voor de ICMCI, de International Council of Management Consulting Institutes.

Ze was redactielid en columnist van het tijdschrift Management & Consulting. Ze is lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor begeleidingskunde en van de adviesraad van het Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties. Ook is ze vaste columnist van het Tijdschrift voor Coaching.

Yvonne werkt samen in een netwerk van collega-adviseurs. Zie voor meer informatie over haar cv haar linkedin profiel.