Diensten / Werkterreinen /
Diensten
Yvonne Burger doet opdrachten op het snijvlak van individuele, team- en organisatieontwikkeling.

Zij doet dit in nauwe afstemming met haar opdrachtgevers. Ze hecht in haar advieswerk aan heel precies (blijven) waarnemen, aanhaken op de bestaande energie, overdragen van kennis en vaardigheden en voortbouwen op wat er goed gaat. Ze maakt nooit gebruik van standaard repertoire maar kijkt iedere keer welke stijl, rol en interventies passend zijn in de desbetreffende context. Daarbij blijft ze ook zelf voortdurend werken aan haar eigen professionalisering.

Haar motto is de uitspraak van Maria Montessori: ‘help mij het zelf te doen’.

Yvonne Burger is onder andere actief op het gebied van:

Executive Coaching: het begeleiden van individuele ontwikkeling van leiders in organisaties

Executive Teamcoaching: het begeleiden van bestuurs- en directieteams bij ontwikkel- en samenwerkingsvraagstukken

Leiderschapsontwikkeling: het begeleiden van senior-leiderschapsprogramma's zoals het leernetwerk van de NSOB en het Topprogramma van Neerlands Diep.

Organisatie-advies: het begeleiden van organisatieontwikkeling.

Evaluaties en begeleiding van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht.